Uczelnie wyższe

Wspieramy takie inicjatywy!

Naszą ideą jest inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej. Wspieramy środowiska akademickie, aktywujemy młodych ludzi, wspieramy potencjał drzemiący w studentach.

Działania, które prowadzimy skupiają się na współpracy z  Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.  AHE w Łodzi to uczelnia, która kształci studentów według europejskich standardów. Prowadzi innowacyjne metody kształcenia, rozwija wśród studentów aktywności twórcze. Skutecznie przełamuje schematy, szablony i stereotypy. To miejsce, gdzie studenci, tworzą, realizują i odnoszą sukcesy.
Akademia jest zatem miejscem, gdzie powstają kreatywne pomysły, ale również jest platformą do tworzenia nowych placówek oświatowych. Jedną z nich jest Centrum Kształcenia Podyplomowego.

baner-kreatywnosc

+ Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

W ofercie AHE w Łodzi znajdziesz 20 kierunków studiów. Studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie.

W Akademii znajdziesz studia dla humanistów, ekonomistów, inżynierów, dla pielęgniarek.

W ofercie m.in. ekonomia, filologia angielska i germańska, grafika, informatyka, pedagogika, taniec, transport, administracja.
Sprawdź wszystkie kierunki!

k dylag grafika1-01

+Filia AHE w Świdnicy 

Filia AHE w Świdnicy powstała decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2016 roku. Z dniem 1 października Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna została połączona z AHE w Łodzi.

Filia AHE  w Świdnicy kształci studentów na kierunku Informatyka.

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+Centrum Kształcenia Podyplomowego

W ofercie CKP znajdują się studia podyplomowe z zakresu pedagogiki i nauczania, rozwoju osobistego, zarządzania, ekonomii, finansów, mediów i komunikacji, administracji, prawa i nauk politycznych, IT i transportu, ochrony środowiska i medycyny.

CKP proponuje studia podyplomowe dla nauczycieli oraz studia podyplomowe biznesowe.

czytaj więcej

Akademia kształci na 23 kierunkach, zgodnie z wytycznymi UE prowadzi edukacje według nowego paradygmatu, metody warsztatowej i metody projektu. Student zdobywa wiedzę rozwiązując problemy i realizując projekty, rozwija przy tym osobowość i uzyskuje nowe kompetencje.

Tradycyjny model opiera się na teoretycznych rozważaniach jak rozwiązać dane zagadnienie, uczy działania według schematu. W nowym modelu student trenuje samodzielne myślenie i działanie,  planuje swój rozwój, ponadto w trakcie pracy nad problemami weryfikuje standardowe rozwiązania.

Uczelnia wyposażona jest w laboratoria komputerowe i multimedialne,  studio radiowe i telewizyjne, pracownie naukowe i galerie wystawowe ze słynnym  „Patio”, a także posiada największą wśród uczelni niepublicznych w Łodzi bibliotekę.

 

czytaj więcej

Obecnie prowadzi kształcenie na Wydziale Informatyki, na trwających 4 lata studiach I stopnia (inżynierskich). W programie edukacyjnym posiadamy także liczne studia podyplomowe, prowadzone systemem tradycyjnym oraz on-line. Kierunek ten oferuje atrakcyjne, praktyczne specjalności, takie jak sieci komputerowe, systemy komputerowe w administracji, informatyka w procesach produkcyjnych. W ofercie posiadamy także liczne studia podyplomowe, prowadzone systemem tradycyjnym oraz on-line. Specyfiką studiów jest duża liczba zajęć praktycznych, prowadzonych w formie ćwiczeń i laboratoriów, w dużej części przez praktyków, zatrudnionych w liczących się w regionie i kraju korporacjach IT.

Nasze atuty to:
– znakomita lokalizacja w centrum miasta
– studia prowadzone w małych grupach – łatwy kontakt z wykładowcami
– odpowiednie zaplecze dydaktyczne
– niewygórowane czesne
– system stypendialny identyczny z uczelniami publicznymi.

Uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera jest gwarancją uzyskania atrakcyjnej pracy, w tym m. in. w licznych, współpracujących z Uczelnią, przedsiębiorstwach informatycznych.

czytaj więcej

CKP przy Akademii kształci w ramach studiów podyplomowych od 1997 r. Studia kierowane są do osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności. Poszerzać wiedze i przyczynić się do wzrostu społecznego zaangażowania w edukacje.

Studia podyplomowe stanowią świetne uzupełnienie wykształcenia kierunkowego. Dają możliwość poszerzenia wiedzy, kompetencji społecznych i personalnych, ale również nabycia całkowicie nowych. Wiedza przekazywana jest od praktyków i ekspertów w danej dziedzinie.W strukturze zajęć studiów podyplomowych znajdują się ćwiczenia i warsztaty przekazujące nie tylko wiedzy, ale również praktykę, pozwalające uczestnikom rozwiązywać konkretne problemy, analizować wybrane przypadki oraz doskonalić własne umiejętności.
Centrum Kształcenia Podyplomowego oprócz studiów podyplomowych, proponuje także kursy doskonalące  dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjnej oraz kursy o tematyce kształcenia zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.