O fundacji

Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji – ESCOLA ma na celu inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności oświatowej na każdym szczeblu edukacji, w różnych środowiska społecznych, bez względu na wiek czy pochodzenie.

Nasza fundacja działa dwustronnie, pragniemy pobudzić aktywność młodych ludzi i ukierunkować ich na rozwój intelektualny, ale również działamy na rzecz zapewnienia im najlepszych warunków edukacji, głównie poprzez wspieranie i dokształcanie nauczycieli oraz wspomaganie szkół finansowo. Namawiamy również i pomagamy wdrażać placówkom oświatowy ESE – Europejskich Ram Kwalifikacyjnych oraz Krajowych Ram Edukacyjnych. Modeli edukacji charakteryzujących się zmianą treści, metod kształcenia oraz roli nauczyciela i ucznia, a także zmodernizowanym systemem nadzoru pedagogicznego oraz aktywną współpracą ucznia z otoczeniem, poprzez którą czerpie wiedze i podpiera wiedze, przykładami praktycznymi.

Podejmujemy i pomagamy w kreowaniu oddolnych projektów służącym w promowaniu edukacji. Nawiązujemy współpracę, nie tylko na szczeblu krajowym, ale przede wszystkim lokalnym, z jednostkami samorządowymi oraz organizacjami prospołecznymi. Chcemy działać u podstaw, krzewiąc idee samorozwoju i kształcenia, upowszechniać dostęp młodzieży do nauki, promować informacje odnośnie osiągnięć naukowych i dydaktycznych. Być tam, gdzie nauka staje się impulsem do działania, pasją, iskrą zapalną do wielkich planów i kluczem do ich realizacji. Na bieżąco obserwujemy świat nauki, techniki, kultury i gospodarki, śledzimy jak wiele dobrego wiedza może uczynić dla prostego człowieka i dla nas, jako wspólnoty. Dzięki niej możemy zmieniać świat na lepsze, walczyć z problemami trawiącymi społeczeństwa – ubóstwem, chorobami czy wojnami. Edukacja jest drzwiami do wiedzy, a wiedza drogą do nowych osiągnięć technologicznych, cywilizacyjnych, światłych obywateli, mądrych demokratycznych rządów, jest fundamentem, na którym opiera się rzeczywistość. Nauka ma wielką moc, musimy z niej mądrze i rozważnie korzystać, i przede wszystkim musimy o nią dbać i ją pielęgnować.