Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi kształci na 21 kierunkach studiów I stopnia, trwających 3 lata (licencjackie) i 3,5 roku (inżynierskie) oraz na 6 kierunkach studiów II stopnia (magisterskie). Każdy kierunek oferuje praktyczne i ciekawe specjalności. Studia prowadzone są w ramach Wydziału Humanistycznego, Artystycznego i Wydziału Informatyki, Zarządzania i Transportu.

Wydział Humanistyczny
Studia I stopnia
(stacjonarne, niestacjonarne on-line*)
Studia II stopnia
(stacjonarne, niestacjonarne on-line*)

Administracja

 • Administracja samorządowa*
 • Broker innowacji*
 • Doradztwo podatkowe*
 • E- administracja*
 • Procedury sądowo-administracyjne*
 • Prawo pracy*
czytaj więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • Edukacja dla bezpieczeństwa*
 • Prewencja i profilaktyka społeczna na rzecz bezpieczeństwa*
 • Zarządzanie kryzysowe*
 • Obronność państwa
 • Bezpieczeństwo energetyczne
czytaj więcej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Dziennikarz prasy, radia i telewizji
 • Dziennikarz – twórca mediów interaktywnych*
 • Media korporacyjne i komunikacja wizerunkowa*
czytaj więcej

Ekonomia

 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza*
 • Kooperacja biznesowa*
 • Rachunkowość i finanse*
czytaj więcej

Filologia obca

Filologia obca

 • Angielska*
 • Germańska*
 • Japonistyka *
 • Lingwistyka w biznesie*
czytaj więcej
 • Angielska*
 • Germańska*
 • Japonistyka *
 • Lingwistyka w biznesie*
czytaj więcej

Filologia polska

Filologia polska

 • Architektura informacji*
 • Reklama i komunikacja kreatywna*
czytaj więcej
 • Komunikacja kreatywna i public relations*
 • Architektura informacji i e-marketing*
czytaj więcej

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

 • Inżynieria dentystyczno-implantologiczna
czytaj więcej
 • Inżynieria dentystyczno-implantologiczna
czytaj więcej

Ochrona środowiska

 • Ekologiczne projektowanie obrazu i ogrodu
 • Gospodarka odpadami, recykling i rekultywacja*
 • Odnawialne źródła energii*
czytaj więcej

Pedagogika

Pedagogika

 • Doradztwo zawodowe i personalne*
 • Coaching*
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna*
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej*
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii*
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
 • Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego*
 • Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi*
czytaj więcej
 • Terapia pedagogiczna z elementami logopedii*
 • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami mentoringu biznesowego*
 • Edukacja i promocja zdrowia*
 • Edukacja wczesnoszkolna*
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej*
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii*
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
 • Psychopedagogika z profilaktyką społeczną*
 • Coaching*
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii*
 • Pedagogika tańca i choreografia (we współpracy z kierunkiem „Taniec”)
 • Gerontologia społeczna*
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii*
czytaj więcej

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

 • Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (3-letnie) – Łódź i Warszawa
 • Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne pomostowe (2- lub 3-semestralne) – Łódź i Warszawa
 • Studia I stopnia on-line (licencjackie) niestacjonarne pomostowe (2- lub 3-semestralne)
czytaj więcej
 • Studia II stopnia (magisterskie) – Warszawa;
czytaj więcej

Politologia

Politologia

 • Administracja wymiaru sprawiedliwości
 • Administracja i zarządzanie w sferze publicznej*
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe*
 • Marketing polityczny
 • Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznego*
 • Broker innowacji
czytaj więcej
 • Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznego*
 • Broker innowacji*
 • Administracja i zarządzanie w sferze publicznej*
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości*
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe*
 • Marketing polityczny
 • Politics and Management In International Environment – studia w języku angielskim
 • European Studies – studia w języku angielskim
czytaj więcej

Psychologia

 • Psychologia wspierająca jakość życia*
 • Psychologia kreatywnego rozwoju*
 • Psychologia w biznesie*
czytaj więcej

Sport

 • Trener personalny*
 • Wychowanie fizyczne i zdrowotne dzieci i młodzieży
czytaj więcej

Turystyka i rekreacja

 • Zarządzanie w branży HoReCa (hotel, restauracja, catering)
 • Marketing i organizacja usług turystycznych
 • SPA&Wellness
czytaj więcej

Zdrowie publiczne

 • Menedżer w ochronie zdrowia*
 • Zielarstwo i fitoterapia*
 • Obsługa i sprzedaż sprzętu medycznego*
czytaj więcej
Wydział Artystyczny
Studia I stopnia
(stacjonarne, niestacjonarne on-line*)
Studia II stopnia
(stacjonarne, niestacjonarne on-line*)

Grafika

Grafika

 • Grafika 3D i Game Art.*
 • Komunikacja wizualna i multimedia
 • Multimedia, 3D Graphics, Game Art and Visual Communication – studia w jęz. angielskim
czytaj więcej
 • Projektowanie graficzne*
 • Fotografia i multimedia*
czytaj więcej

Kulturoznawstwo

 • Produkcja i realizacja muzyki
 • Kreatywny producent i menadżer kultury*
 • Akademia Filmowa
 • Muzykoznawstwo*
czytaj więcej

Taniec

 • Tancerz-choreograf (stacjonarne)
 • Pedagogika tańca (niestacjonarne)
czytaj więcej
Wydział Informatyki, Zarządzania i Transportu
Studia I stopnia
(stacjonarne, niestacjonarne on-line*)

Zarządzanie

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi*
 • Zarządzanie projektami w organizacji*
 • Kreatywne zarządzanie organizacją*
 • The Innovative Management for Business Development – w jęz. angielskim *
czytaj więcej

Informatyka

 • Technologie programowania*
 • Zarządzanie projektem informatycznym*
 • Projektowanie informatyczne*
 • Computer Graphic and Multimedia – w języku angielskim
 • Programming Technologies – w języku angielskim
 • Technologies of 3D Visualization and Computer Games – w jęz. angielskim

Mechanika i Budowa maszyn

czytaj więcej
 • Mechatronika napędów i sterowania maszyn
 • Mechanika oraz budowa dronów i poduszkowców
czytaj więcej

Transport

 • Logistyka w transporcie*
 • Transport drogowy*
czytaj więcej