Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Żyj kreatywnie, mierz wysoko i realizuj swoje cele!

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi to uczelnia z 25-letni doświadczeniem.
Jej mury opuściło już ponad 82 tysiące absolwentów. AHE w Łodzi to laureat wielu prestiżowych nagród akademickich m.in. Certyfikatu „Uczelnia Liderów 2017” oraz Certyfikatu „Studia z przyszłością”.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, kształci na 23 kierunkach studiów.
Swoich studentów zaraża kreatywnością i twórczym myśleniem.
W ofercie edukacyjnej znajdziecie studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

Na 23 kierunkach znajdziecie ponad 100 praktycznych specjalności.
Każda specjalność to precyzyjnie przygotowany program kształcenia we współpracy ze środowiskiem biznesu.
Akademia prowadzi studia na trzech Wydziałach: Humanistycznym, Artystycznym oraz na Wydziale Informatyki, Zarządzania i Transportu. Uczelnia wspiera pasje swoich studentów oraz pomaga absolwentom na rynku pracy.

 

Wydział Humanistyczny
Studia I stopnia
(stacjonarne, niestacjonarne on-line*)
Studia II stopnia
(stacjonarne, niestacjonarne on-line*)

Administracja

 • Administracja samorządowa*
 • Broker innowacji*
 • Doradztwo podatkowe*
 • E- administracja*
 • Procedury sądowo-administracyjne*
 • Prawo pracy*
czytaj więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • Prewencja i profilaktyka społeczna na rzecz bezpieczeństwa*
 • Zarządzanie kryzysowe*
 • Obronność państwa
 • Bezpieczeństwo energetyczne
czytaj więcej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Dziennikarz prasy, radia i telewizji
 • Dziennikarz – twórca mediów interaktywnych*
 • Media korporacyjne i komunikacja wizerunkowa*
czytaj więcej

Ekonomia

 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza*
 • Kooperacja biznesowa*
 • Rachunkowość i finanse*
czytaj więcej

Filologia obca

Filologia obca

 • Angielska*
 • Germańska*
 • Japonistyka *
 • Lingwistyka w biznesie*
czytaj więcej
 • Angielska*
 • Germańska*
 • Japonistyka *
 • Lingwistyka w biznesie*
czytaj więcej

Filologia polska

Filologia polska

 • Architektura informacji*
 • Reklama i komunikacja kreatywna*
czytaj więcej
 • Komunikacja kreatywna i public relations*
 • Architektura informacji i e-marketing*
czytaj więcej

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

 • Inżynieria dentystyczno-implantologiczna
czytaj więcej
 • Inżynieria dentystyczno-implantologiczna
czytaj więcej

Ochrona środowiska

 • Ekologiczne projektowanie obrazu i ogrodu
 • Gospodarka odpadami, recykling i rekultywacja*
 • Odnawialne źródła energii*
czytaj więcej

Pedagogika

Pedagogika

 • Doradztwo zawodowe i personalne*
 • Coaching*
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej*
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii*
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
 • Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego*
 • Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi*
czytaj więcej
 • Terapia pedagogiczna z elementami logopedii*
 • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami mentoringu biznesowego*
 • Edukacja i promocja zdrowia*
 • Edukacja wczesnoszkolna*
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej*
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii*
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
 • Psychopedagogika z profilaktyką społeczną*
 • Coaching*
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii*
 • Pedagogika tańca i choreografia (we współpracy z kierunkiem „Taniec”)
 • Gerontologia społeczna*
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii*
czytaj więcej

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

 • Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (3-letnie) – Łódź i Warszawa
 • Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne pomostowe (2- lub 3-semestralne) – Łódź i Warszawa
 • Studia I stopnia on-line (licencjackie) niestacjonarne pomostowe (2- lub 3-semestralne)
czytaj więcej
 • Studia II stopnia (magisterskie) – Warszawa;
czytaj więcej

Politologia

Politologia

 

 • Administracja i zarządzanie w sferze publicznej*
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe*
 • Broker innowacji
 • Marketing polityczny
 • Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznego*
 • Broker innowacji
czytaj więcej
 • Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznego*
 • Broker innowacji*
 • Administracja i zarządzanie w sferze publicznej*
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości*
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe*
 • Marketing polityczny
 • Politics and Management In International Environment – studia w języku angielskim
 • European Studies – studia w języku angielskim
czytaj więcej

Prawo  ( jednolite studia magisterskie)

czytaj więcej
 • kranistyczna*
 • cywilistyczna*
 • gospodarczo-finansowa*

Psychologia

 • Psychologia zdrowia i jakości życia*
 • Psychologia kreatywnego rozwoju*
 • Psychologia w biznesie*
czytaj więcej

Sport

 • Trener personalny*
 • Wychowanie fizyczne i zdrowotne dzieci i młodzieży
czytaj więcej

Turystyka i rekreacja

 • Zarządzanie w branży HoReCa (hotel, restauracja, catering)
 • Marketing i organizacja usług turystycznych
 • SPA&Wellness
czytaj więcej

Zdrowie publiczne

 • Menedżer w ochronie zdrowia*
 • Zielarstwo i fitoterapia*
 • Obsługa i sprzedaż sprzętu medycznego*
czytaj więcej
Wydział Artystyczny
Studia I stopnia
(stacjonarne, niestacjonarne on-line*)
Studia II stopnia
(stacjonarne, niestacjonarne on-line*)

Grafika

Grafika

 • Grafika 3D i Game Art.*
 • Komunikacja wizualna i multimedia
 • Multimedia, 3D Graphics, Game Art and Visual Communication – studia w jęz. angielskim
czytaj więcej
 • Projektowanie graficzne*
 • Fotografia i multimedia*
czytaj więcej

Kulturoznawstwo

 • Produkcja i realizacja muzyki
 • Kreatywny producent i menadżer kultury*
 • Akademia Filmowa
 • Muzykoznawstwo*
czytaj więcej

Taniec

 • Tancerz-choreograf (stacjonarne)
 • Pedagogika tańca (niestacjonarne)
czytaj więcej
Wydział Informatyki, Zarządzania i Transportu
Studia I stopnia
(stacjonarne, niestacjonarne on-line*)

Zarządzanie

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi*
 • Zarządzanie projektami w organizacji*
 • Kreatywne zarządzanie organizacją*
 • The Innovative Management for Business Development – w jęz. angielskim *
czytaj więcej

Informatyka

 • Technologie programowania*
 • Zarządzanie projektem informatycznym*
 • Projektowanie informatyczne*
 • Computer Graphic and Multimedia – w języku angielskim
 • Programming Technologies – w języku angielskim
 • Technologies of 3D Visualization and Computer Games – w jęz. angielskim

Mechanika i Budowa maszyn

czytaj więcej
 • Mechatronika napędów i sterowania maszyn
 • Mechanika oraz budowa dronów i poduszkowców
czytaj więcej

Transport

 • Logistyka w transporcie*
 • Transport drogowy*
czytaj więcej