Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej

Program nauczania opiera się na nowatorskim podejściu, które kształtuje umiejętność uczenia się, podejmowania trafnych decyzji, poszukiwania rozwiązań oraz kreatywnego i niezależnego myślenia. Stawiamy na rozwój kompetencji społecznych u dzieci poprzez wzbogacenie zajęć o metodę projektu i metodę warsztatową.

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej zapewnia:

  • indywidualny program nauczania oparty na europejskich standardach edukacyjnych
  • twórczy rozwój osobowości
  • opiekę wychowawczą bazującą na indywidualnym podejściu do każdego ucznia
  • wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, w tym dwóch native speakers
  • rozszerzoną naukę języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego
  • drugi język obcy ( język niemiecki)  jako obowiązkowy na każdym poziomie nauczania, włącznie z zerówką
  • projekty uczniowskie realizowane ze szkołami krajów Unii Europejskiej
  • codzienny kontakt z dziećmi innych narodowości – możliwość komunikowania się z rówieśnikami w wybranym języku

 

Strona internetowa: http://podstawowa.sei.edu.pl/