Cele działalności fundacji:

1 Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności naukowej.
2 Inspirowanie społeczności do samorozwoju i poszerzania wiedzy.
3 Upowszechnienie dostępu do nauki. Promocja osiągnięć naukowych.
4 Zapewnienie i poprawa warunków do edukacji.

czytaj więcej o naszej fundacji >>

W wielu kulturach wielkim szacunkiem darzeni są ludzie starsi, ponieważ są źródłem wiedzy. Przekazują młodszemu pokoleniu wiedzę, czyli wiarygodne informacje o rzeczywistości wraz ze wskazówkami jak je wykorzystać w życiu. Ich doświadczenie i życiowa mądrość są czymś wielce pożądanym i cenionym, gdyż ułatwiają i usprawniają wejście w dorosłe życie.

Wiedza pomaga nam nie tylko w życiu codziennym, ale przede wszystkim daje ogromną władze, ponieważ jest podwaliną cywilizacji i kluczem do rozwiązania wielu problemów trawiących nasz świat. Dzięki odkryciom medycznym, technologicznym, nowym prądom społeczno-naukowym zmieniamy rzeczywistość, ciągle dążąc do doskonałości i zmiany na lepsze. Doskonale zdjąć sobie sprawę jak ważny jest nośnik naszej ludzkości, zamknięty w jednym słowie – wiedza, pragniemy jak najwięcej osób zarazić pasją do jej pogłębiania, odkrywania i tworzenia. Te cel przyświecał nam przy powoływaniu fundacji, która od 2009 r. działa pod nazwą „Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji – ESCOLA”.

Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji – ESCOLA.
Kształcimy coraz więcej osób zainteresowanych poszerzaniem swoich kompetencji zawodowych.

Współpracują z nami:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Centrum Kształcenia Podyplomowego
Szkoły Edukacji Innowacyjnej Uniwersytet Trzeciego Wieku AHE Łódź