Oferta kształcenia

W ramach działalności, fundacja Escola wspiera placówki oświatowe na różnych poziomach edukacji, realizując swoje cele statutowe. Jednostki szkolne są bazą do:

  • upowszechniania wiedzy i osiągnięć naukowych;
  • pobudzania środowisk dydaktycznych poprzez organizowanie konferencji i szkoleń;
  • wymiany poglądów i poszerzania horyzontów;
  • inspirowania młodych osób do zdobywania wiedzy i samorozwoju;
  • poprawy warunków edukacyjnych i wdrażania Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacyjnych.