Nasze inicjatywy

Fundacja Escola obejmuje patronatem i wspiera organizacje bezpłatnych konferencji medycznych, przez kierunek Pielęgniarstwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Skierowanych do położnych i pielęgniarek, przyczyniających się do zwiększenia wiedzy oraz umiejętności.

Konferencje:

 

1. Bezpłatna konferencja „Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce. Pielęgniarstwo jako zawód, profesja i dyscyplina naukowa”

18.05.2018

bezpłatna konferencja dla pielęgniarek bezpłatna konferencja dla pielęgniarek

2.”Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce. Interdyscyplinarny wymiar pielęgniarstwa”
08.06.2016

3. X Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce.
Zagrożenia zdrowia publicznego”.
10.06.2015

4. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce. Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla zespołu opieki interdyscyplinarnej:
10.05.2013

Czytaj więcej >>