Wydział Zamiejscowy AHE w Świdnicy

Wydział Zamiejscowy AHE w Świdnicy powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie kadrowe dolnośląskich firm z branży IT.
Wydział nawiązuje współpracę z lokalnymi firmami, właśnie z myślą o studentach kierunku informatyka.
Młodzi ludzie z regionu dolnośląskiego, zainteresowani zdobyciem wykształcenia wyższego, mają szansę zdobyć dyplom renomowanej Uczelni.
Absolwenci Informatyki WZ AHE w Świdnicy, zasilą firmy informatyczne, oraz otworzą własne przedsiębiorstwa, stwarzając przy tym nowe miejsca pracy.
Przygotowując ofertę edukacyjną dla Świdnicy, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi przygotowała również studia podyplomowe.
Ta oferta podyplomówek to szansa dla absolwentów studiów I i II stopnia na poszerzenie swojej wiedzy.
Program studiów podyplomowych dla słuchaczy ze Świdnicy i okolic powstał po dokładnej analizie zawodowej tego regionu. Przygotowując ofertę, chcieliśmy mieć pewność, że nasi absolwenci bez problemu znajdą pracę w zawodzie.

Wydział Informatyki
Studia stacjonarne (dzienne)
Studia niestacjonarne (zaoczne)

Informatyka

Tytuł zawodowy:
  • Inżynier informatyki.
Specjalności*:
  • Sieci komputerowe,
  • Systemy komputerowe w administracji,
  • Informatyka w procesach produkcyjnych;
czytaj więcej

* Uruchomienie specjalności uzależnione od liczby kandydatów

Studia podyplomowe
Studia weekendowe Studia online

Akademia sieci i baz danych

czytaj więcej

Administracja i zarządzanie publiczne

czytaj więcej

Akademia sieci komputerowych

czytaj więcej

Compliance w organizacji

czytaj więcej

Nowoczesne zarządzanie logistyczne

czytaj więcej

Dietetyka

czytaj więcej

Rachunkowość budżetowa JST

czytaj więcej 

Doradztwo podatkowe

czytaj więcej

Transport – Logistyka – Spedycja

czytaj więcej 

Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa

czytaj więcej

Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

czytaj więcej

Edukacja dla bezpieczeństwa

czytaj więcej

Fizyka w szkole

czytaj więcej

Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

czytaj więcej

Informatyka z elementami e-learningu

czytaj więcej

Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

czytaj więcej

Kontroler finansowy

czytaj więcej

Kreatywny menedżer kultury

czytaj więcej

Logistyka

czytaj więcej

Logistyka i spedycja dla nauczycieli

czytaj więcej

Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

czytaj więcej

Nauczanie etyki

czytaj więcej