Wydział Zamiejscowy AHE w Świdnicy

Wydział Informatyki
Studia stacjonarne (dzienne)
Studia niestacjonarne (zaoczne)

Informatyka

Tytuł zawodowy:
  • Inżynier informatyki.
Specjalności*:
  • Sieci komputerowe,
  • Systemy komputerowe w administracji,
  • Informatyka w procesach produkcyjnych;
czytaj więcej

* Uruchomienie specjalności uzależnione od liczby kandydatów

Studia podyplomowe
Studia weekendowe Studia online

Akademia sieci i baz danych

czytaj więcej

Administracja i zarządzanie publiczne

czytaj więcej

Akademia sieci komputerowych

czytaj więcej

Compliance w organizacji

czytaj więcej

Akademia IT Baz danych

czytaj więcej

Dietetyka

czytaj więcej

Doradztwo podatkowe

czytaj więcej

Doradztwo podatkowe

czytaj więcej

Logistyka i techniki magazynowe

czytaj więcej

Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa

czytaj więcej

Rachunkowość i podatki

czytaj więcej

Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

czytaj więcej

Transport – logistyka – spedycja

czytaj więcej

Edukacja dla bezpieczeństwa

czytaj więcej

Logistyka w biznesie

czytaj więcej

Fizyka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

czytaj więcej
Rachunkowość budżetowa JST czytaj więcej

Historia w szkole podstawowej i gimnazjum

czytaj więcej

Informatyka z elementami e-learningu

czytaj więcej

Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

czytaj więcej

Kontroler finansowy

czytaj więcej

Kreatywny menedżer kultury

czytaj więcej

Logistyka

czytaj więcej

Logistyka i spedycja dla nauczycieli

czytaj więcej

Matematyka w szkole podstawowej i gimnazjum

czytaj więcej

Nauczanie etyki

czytaj więcej