SEI – Szkoły Edukacji Innowacyjnej

Szkoły inne niż wszystkie!
Szkoły Edukacji Innowacyjnej to sieć placówek edukacyjnych działających w Polsce. W SEI kształcimy na każdym etapie: od żłobka po szkoły policealne. Oferujemy innowacyjne metody nauczania dla najmłodszych, młodzieży oraz dla osób dorosłych.

Innowacyjna edukacja dla każdego

Nowinki edukacyjne oraz nowoczesne metody nauczania są nam bardzo dobrze znane. Na bieżąco śledzimy trendy w edukacji i wspólnie z doświadczonymi metodykami realizujemy je w Szkołach Edukacji Innowacyjnej. Promujemy kreatywne metody kształcenia, na każdym etapie edukacji prowadzimy zajęcia metodą projektową oraz warsztatową.

Oferta edukacyjna SEI:

Międzynarodowy żłobek
Międzynarodowe Przedszkole
Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży
Technikum dla młodzieży
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
Szkoły policealne
Medyczne Szkoły policealne dla dorosłych

To co nas wyróżnia od innych szkół, to nie tylko innowacyjne metody kształcenia, ale również kreatywna i w pełni zaangażowana kadra.

To eksperci z doświadczeniem w nauczaniu i wychowaniu.
Nasi pracownicy edukacyjni to kreatywni i pełni pasji do nauki ludzie.
W Szkołach Edukacji Innowacyjnej pracują ludzi gotowi na nowe wzywania. To ludzie wrażliwi na potrzeby innych, w każdej chwili gotowi udzielić wsparcia każdemu.

To wreszcie dydaktycy z misją, ich codzienna praca to przekazywanie wiedzy i dbanie o rozwój edukacyjny. Nasi nauczyciele nie tylko przekazują wiedzę, ale również kształtują wśród swoich wychowanków umiejętności życiowe, przygotowują ich do dorosłego życia, do zdobywania kolejnych edukacyjnych szczebli.

Dydaktycy, od początku do ostatniego dnia szkoły, wspierają rozwój uczniów. Odkrywają w uczniach ich prawdziwe pasje i zamiłowanie do nauki. Wspólnie odkrywają, w których dziedzinach nauki uczeń radzi sobie najlepiej. Szlifując i rozwijając te umiejętności, uczeń osiąga ponadstandardowe efekty.
Uczeń i nauczyciel to w Szkołach Edukacji Innowacyjnej, zgrany partnerski duet. To właśnie ze swoim nauczycielem – mentorem zaprojektujesz swoją przyszłość edukacyjną i zawodową.

Współpraca z Fundacją Wspierania Rozwoju Edukacji – ESCOLA pozwala Nam na wzajemną wymianę doświadczeń oraz wspólne udoskonalanie i wdrażanie Europejskich Standardów Edukacji.
Przy wsparciu Fundacji, kształcimy absolwentów, którzy w pełni są przygotowani do wejścia na dynamicznie zmieniający się  europejski rynek pracy. 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo –

– Żłobek prywatny w Łodzi

– Przedszkole prywatne w Łodzi

– Międzynarodową Szkołę Podstawową w Łodzi

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży

– Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

– Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Technikum dla Młodzieży

– Technikum Organizacji Reklamy w Łodzi

– Technik Programista w Łodzi

– Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej w Łodzi

– Technikum FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW w Łodzi

– Technikum Logistyczne w Łodzi

– Technikum informatyczne w Łodzi

– Technikum informatyczne w Bydgoszczy

– Technikum Przemysłu Mody w Łodzi

 

Szkoły dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zaoczne – Bydgoszcz, Łódź, Ciechanów, Hrubieszów, Jarosław, Łuków, Opole, Zakopane

Medyczne Szkoły Policealne dla Dorosłych 

– Technik masażysta – w Hrubieszów, Jarosław, Łódź, Wodzisław Śląski

– Terapeuta zajęciowy – Hrubieszów, Jarosław

– Opiekun Medyczny – Jarosław, Hrubieszów

Szkoły Policealne dla Dorosłych

– Technik usług kosmetycznych – Bydgoszcz , Hrubieszów

– Technik Archiwista – Hrubieszów, Jarosław

– Florysta – Hrubieszów, Jarosław, Bydgoszcz, Wodzisław Śląski

– Opiekunka Dziecięca – Jarosław

– Technik Administracji – Hrubieszów, Jarosław, Łuków, Wodzisław Śląski

– Technik BHP – Bydgoszcz, Hrubieszów, Jarosław, Łuków, Opole, Wodzisław Śląski

– Technik Informatyki – Bydgoszcz, Hrubieszów

– Asystent osoby niepełnosprawnej – Wodzisław Śląski

– Opiekun osoby starszej – Bydgoszcz, Opole

– Opiekun w DPS – Bydgoszcz, Jarosław