SEI – Szkoły Edukacji Innowacyjnej

Szkoły Edukacji Innowacyjnej to grupa placówek edukacyjnych działających w różnych miastach w Polsce pod wspólną marką SEI. Różnorodna oferta naszych produktów pozwala Nam kształcić najmłodszych, młodzież oraz dorosłych. Na każdym etapie życia człowieka, dajemy możliwość rozwoju i spełnienia siebie.

Żłobek
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Liceum
Technikum
Szkoły policealne

Przygotowana przez Nas oferta jest wynikiem wieloletniej współpracy z doświadczonymi metodykami, ekspertami w swoich dziedzinach. Nasza kadra to grupa ludzi niezwykle kreatywnych, wiarygodnych, w pełni zaangażowanych w proces nauczania i wychowania najmłodszych oraz edukację dorosłych. Stawiają na kreatywność i twórcze działanie. Pracują z nami ludzie otwarci na nowe wyzwania, ale także wrażliwi na potrzeby jednostek, gotowi zawsze udzielić wsparcia. Priorytetem jest dla nich przekazywanie wiedzy. Nie zapominają jednak o tym, że stanowią autorytet dla swoich wychowanków, uczniów i słuchaczy, kształtują w nich także umiejętności życiowe oraz rozwijają poczucie własnej wartości.

Dostosowujemy się do dynamicznie zmieniających się potrzeb oraz oczekiwań naszych klientów. Staramy się nie tylko sprostać zmieniającej się rzeczywistości, ale także wyprzedzać potrzeby rynku, oferujące innowacyjne rozwiązania.

Współpraca z Fundacją Wspierania Rozwoju Edukacji – ESCOLA pozwala Nam na wzajemną wymianę doświadczeń oraz wspólne udoskonalanie i wdrażanie Europejskich Standardów Edukacji. Wspólnie pozwalana Nam na osiąganie sylwetki absolwenta, który jest przygotowany na ciągle zmieniający się europejski rynek pracy.