Uczelnie wyższe

Ważnym obszarem działalności fundacji Escola jest wspieranie środowisk akademickich. Aktywność na tym polu zaowocowała bliską współpracą z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Uczelni wdrażającej europejskie standardy w przekazywanych treściach i metodach kształcenia od początku swojego istnienia. AHE jest platformą do tworzenia nowych placówek oświatowych, wdrażających innowacyjne metody kształcenia, jedną z nich jest Centrum Kształcenia Podyplomowego.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

+ Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Akademia kształci na 23 kierunkach w tym na kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Filologia polska, angielska i germańska, Grafika, Informatyka, Kulturoznawstwo, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Psychologia, Taniec, Transport, Zarządzanie. Sprawdź wszystkie kierunki.

k dylag grafika1-01

+ Wydział Zamiejscowy w Świdnicy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 

Wydział Zamiejscowy w Świdnicy Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi powstał decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2016 roku. Z dniem 1 października Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna została połączona z AHE w Łodzi.

WZ AHE w Świdnicy kształci studentów na kierunku Informatyka oraz kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych.

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+Centrum Kształcenia Podyplomowego

W ofercie CKP znajdują się studia podyplomowe z zakresu pedagogiki i nauczania, rozwoju osobistego, zarządzania, ekonomii, finansów, mediów i komunikacji, administracji, prawa i nauk politycznych, IT i transportu, ochrony środowiska i medycyny.

czytaj więcej

Akademia kształci na 23 kierunkach, zgodnie z wytycznymi UE prowadzi edukacje według nowego paradygmatu, metody warsztatowej i metody projektu. Student zdobywa wiedzę rozwiązując problemy i realizując projekty, rozwija przy tym osobowość i uzyskuje nowe kompetencje.

Tradycyjny model opiera się na teoretycznych rozważaniach jak rozwiązać dane zagadnienie, uczy działania według schematu. W nowym modelu student trenuje samodzielne myślenie i działanie,  planuje swój rozwój, ponadto w trakcie pracy nad problemami weryfikuje standardowe rozwiązania.

Uczelnia wyposażona jest w laboratoria komputerowe i multimedialne,  studio radiowe i telewizyjne, pracownie naukowe i galerie wystawowe ze słynnym  „Patio”, a także posiada największą wśród uczelni niepublicznych w Łodzi bibliotekę.

 

czytaj więcej

Obecnie prowadzi kształcenie na Wydziale Informatyki, na trwających 4 lata studiach I stopnia (inżynierskich). W programie edukacyjnym posiadamy także liczne studia podyplomowe, prowadzone systemem tradycyjnym oraz on-line. Kierunek ten oferuje atrakcyjne, praktyczne specjalności, takie jak sieci komputerowe, systemy komputerowe w administracji, informatyka w procesach produkcyjnych. W ofercie posiadamy także liczne studia podyplomowe, prowadzone systemem tradycyjnym oraz on-line. Specyfiką studiów jest duża liczba zajęć praktycznych, prowadzonych w formie ćwiczeń i laboratoriów, w dużej części przez praktyków, zatrudnionych w liczących się w regionie i kraju korporacjach IT.

Nasze atuty to:
– znakomita lokalizacja w centrum miasta
– studia prowadzone w małych grupach – łatwy kontakt z wykładowcami
– odpowiednie zaplecze dydaktyczne
– niewygórowane czesne
– system stypendialny identyczny z uczelniami publicznymi.

Uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera jest gwarancją uzyskania atrakcyjnej pracy, w tym m. in. w licznych, współpracujących z Uczelnią, przedsiębiorstwach informatycznych.

czytaj więcej

CKP przy Akademii kształci w ramach studiów podyplomowych od 1997 r. Studia kierowane są do osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności. Poszerzać wiedze i przyczynić się do wzrostu społecznego zaangażowania w edukacje.

Studia podyplomowe stanowią świetne uzupełnienie wykształcenia kierunkowego. Dają możliwość poszerzenia wiedzy, kompetencji społecznych i personalnych, ale również nabycia całkowicie nowych. Wiedza przekazywana jest od praktyków i ekspertów w danej dziedzinie.W strukturze zajęć studiów podyplomowych znajdują się ćwiczenia i warsztaty przekazujące nie tylko wiedzy, ale również praktykę, pozwalające uczestnikom rozwiązywać konkretne problemy, analizować wybrane przypadki oraz doskonalić własne umiejętności.
Centrum Kształcenia Podyplomowego oprócz studiów podyplomowych, proponuje także kursy doskonalące  dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjnej oraz kursy o tematyce kształcenia zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.