Technikum Edukacji Innowacyjnej

Zawody pożądane na rynku pracy.

W Technikum Edukacji Innowacyjnej wykorzystujemy z podmiotowego podejścia do ucznia i rodzica. Nasi uczniowie to świadomi podejmowania decyzji młodzi ludzie. Ofertę technikum dla młodzieży dostosowujemy do dynamicznie zmieniających się branż.

Wiemy jak szybko i sprawnie rozwija się branża IT oraz branża logistyczno -transportowa, dlatego naszym uczniom proponujemy dwa profile:

• Technikum informatyczne
• Technikum logistyczne

Uczniowie technikum zdobywają specjalistyczną wiedzę teoretyczną, jednak to na wiedzę praktyczną kładzie szczególny nacisk. Uczniowie technikum biorą udział w praktycznych zajęciach z ekspertami z danych dziedzin. Szkoła organizuje praktyki, w trakcie których uczniowie zdobywają swoje pierwsze zawodowe kontakty i poznają swoje przyszłe środowisko pracy.
Pod okiem znakomitych teoretyków i praktyków przygotowują się do pracy w zawodzie.

Wybierz miasto:

Bydgoszcz
Łódź