Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej

Wielki świat na wyciągnięcie ręki!

W Międzynarodowej Szkole Podstawowej Edukacji Innowacyjnej realizujemy program, który opiera się na nowatorskim podejściu. W ramach tej metody uczniowie uczą się kreatywności, poszukiwania rozwiązań, podejmowania trafnych decyzji, wreszcie uczą się niezależnego myślenia.

Stawiamy na rozwój kompetencji społecznych, dlatego zajęcia w szkole prowadzimy metodą projektu oraz metodą warsztatową.
Nasi uczniowie pracują w małych zespołach klasowych.

Nasza wykwalifikowana kadra to gwarancja wysokiego poziomu nauczania oraz indywidualnego podejścia do ucznia.
W Międzynarodowej Szkole Podstawowej Edukacji Innowacyjnej dużą uwagę przykładamy do języków obcych. Dlatego naszym uczniom zapewniamy rozszerzoną naukę języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.
Oferujemy również drugi język obcy jako obowiązkowy na każdym poziomie nauczania.

Uczniowie naszej podstawówki, mają kontakt z dziećmi innych narodowości, realizują projekty ze szkołami Unii Europejskiej.
Międzynarodowy charakter szkoły to same korzyści dla uczniów. W takim wielokulturowym środowisku uczniowie uczą się tolerancji, otwartości na świat oraz sprawnej komunikacji w języku obcym.
Absolwenci naszej szkoły to ludzi z pasją, kreatywni, zaangażowani i odpowiedzialni młodzi ludzie.

Strona internetowa szkoły podstawowej: http://podstawowa.sei.edu.pl/