Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Żyj kreatywnie, mierz wysoko i realizuj swoje cele!

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi to uczelnia z 25-letni doświadczeniem.
Jej mury opuściło już ponad 82 tysiące absolwentów. AHE w Łodzi to laureat wielu prestiżowych nagród akademickich m.in. Certyfikatu „Uczelnia Liderów 2017” oraz Certyfikatu „Studia z przyszłością”.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, kształci na 23 kierunkach studiów.
Swoich studentów zaraża kreatywnością i twórczym myśleniem.
W ofercie edukacyjnej znajdziecie studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

Na 23 kierunkach znajdziecie ponad 100 praktycznych specjalności.
Każda specjalność to precyzyjnie przygotowany program kształcenia we współpracy ze środowiskiem biznesu.
Akademia prowadzi studia na trzech Wydziałach: Humanistycznym, Artystycznym oraz na Wydziale Informatyki, Zarządzania i Transportu. Uczelnia wspiera pasje swoich studentów oraz pomaga absolwentom na rynku pracy.

 

Wydział Humanistyczny
Studia I stopnia
(stacjonarne, niestacjonarne on-line*)
Studia II stopnia
(stacjonarne, niestacjonarne on-line*)

Administracja

 • Administracja samorządowa*
 • Broker innowacji*
 • Doradztwo podatkowe*
 • E- administracja*
 • Procedury sądowo-administracyjne*
 • Prawo pracy w Polsce i UE*
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania*
czytaj więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

 • Zarządzanie kryzysowe*
 • Obronność państwa i służby mundurowe
 • Bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia
czytaj więcej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Dziennikarz prasy, radia, telewizji i portali internetowych*
 • Dziennikarz – twórca mediów interaktywnych*
 • Media firmowe i komunikacja wizerunkowa*
czytaj więcej

Ekonomia

 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza*
 • Bankowość*
 • Rachunkowość i finanse*
czytaj więcej

Filologia obca

Filologia obca

 • Angielska*
 • Germańska*
czytaj więcej
 • Angielska*
 • Germańska*
czytaj więcej

Filologia polska

Filologia polska

 • Architektura informacji i redakcja*
 • Komunikacja i social media*
czytaj więcej
 • Komunikacja kreatywna i social media*
 • Architektura informacji i redakcja*
czytaj więcej

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

 • Inżynieria dentystyczno-implantologiczna
czytaj więcej
 • Inżynieria dentystyczno-implantologiczna
czytaj więcej

Pedagogika

Pedagogika

 • Doradztwo zawodowe i personalne*
 • Coaching*
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza*
 • Pedagogika resocjalizacyjna*
 • Pedagogika szkolna i zdrowia*
czytaj więcej
 • Terapia pedagogiczna z elementami logopedii*
 • Doradztwo zawodowe i personalne z e-mentoringiem*
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej*
 • Pedagogika resocjalizacyjna z terapią*
 • Coaching*
 • Pedagogika tańca i choreografia (we współpracy z kierunkiem „Taniec”)
czytaj więcej

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

 • Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (3-letnie) – Łódź i Warszawa
 • Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne pomostowe (2- lub 3-semestralne) – Łódź i Warszawa
 • Studia I stopnia on-line (licencjackie) niestacjonarne pomostowe (2- lub 3-semestralne)
czytaj więcej
 • Studia II stopnia (magisterskie) – Warszawa;
czytaj więcej

Politologia

Politologia

 

 • E-polityka*
 • Studia wschodnie*
czytaj więcej  

 • Administracja i zarządzanie w sferze publicznej*
 • E-polityka*
 • Psychologia polityki*
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe*
 • Politics and Management In International Environment – studia w języku angielskim
 • European Studies – studia w języku angielskim
czytaj więcej

Prawo  ( jednolite studia magisterskie)

czytaj więcej
 • Prawo medyczne*
 • Prawo w biznesie*
 • Prawo dowodowe*
 • Karna*
 • Cywilna*
 • Gospodarczo-finansowa*

Psychologia

 • Psychologia zdrowia i jakości życia*
 • Psychologia kreatywnego rozwoju*
 • Psychologia w biznesie*
czytaj więcej

Turystyka i rekreacja

 • Zarządzanie w branży HoReCa (Hotel, Restauracja, Catering)
 • Marketing i organizacja usług turystycznych
czytaj więcej
 • Zarządzanie w branży HoReCa (Hotel, Restauracja, Catering)
 • Marketing i organizacja usług turystycznych
Wydział Artystyczny
Studia I stopnia
(stacjonarne, niestacjonarne on-line*)
Studia II stopnia
(stacjonarne, niestacjonarne on-line*)

Grafika

Grafika

 • Grafika 3D i Game Art.*
 • Komunikacja wizualna i multimedia
 • Multimedia and Visual Communication
 • 3D Graphics, Game Art  studia w jęz. angielskim
czytaj więcej
 • Projektowanie graficzne*
 • Fotografia i multimedia*
czytaj więcej

Kulturoznawstwo

 • Produkcja i realizacja muzyki
 • Kreatywny producent i menadżer kultury*
 • Akademia Filmowa
 • Muzykoznawstwo*
czytaj więcej

Taniec

 • Tancerz-choreograf (stacjonarne)
 • Pedagogika tańca (niestacjonarne)
czytaj więcej
Wydział Informatyki, Zarządzania i Transportu
Studia I stopnia
(stacjonarne, niestacjonarne on-line*)

Zarządzanie

 • Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji*
 • Innowacyjne zarządzanie rozwojem organizacji*
 • Zarządzanie projektami i procesami*
 • The Innovative Management for Business Development – w jęz. angielskim *
czytaj więcej

Informatyka

 • Technologie programowania*
 • Programming Technologies – w języku angielskim
 • ICT Networks – w jęz. angielskim

Mechanika i Budowa maszyn

czytaj więcej
 • Konstrukcja maszyn
 • Technologia maszyn
 • Mechatronika
czytaj więcej

Transport

 • Logistyka w transporcie*
 • Transport lądowy*
czytaj więcej

e