Kontakt

Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji – ESCOLA.
Siedziba w Łodzi
ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, I p, pokój 120
90-222 Łódź
tel.: 42 299 56 38
tel.: 501 322 839

Siedziba w Warszawie
ul. L. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
pok. 128, I piętro
budynek LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha
tel.: +48 22 855 04 78

Siedziba w Wodzisławiu
os. 1 Maja 23b
44-304 Wodzisław Śląski
tel.: 32 661 11 40