Nasze inicjatywy

Fundacja Escola obejmuje patronatem i wspiera organizacje, bezpłatnych konferencji medycznych, przez kierunek Pielęgniarstwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Skierowanych do położnych i pielęgniarek, przyczyniających się do zwiększenia wiedzy oraz umiejętności.

Konferencje:

1. „Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce. Interdyscyplinarny wymiar pielęgniarstwa”
08.06.2016

2. X Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce.
Zagrożenia zdrowia publicznego”.
10.06.2015

3. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce. Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla zespołu opieki interdyscyplinarnej:
10.05.2013

Czytaj więcej >>