Kursy Specjalistyczne

Formularz zgłoszeniowy
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go wraz z innymi, niezbędnymi dokumentami osobiście, mailowo na adres kontakt@e-scola.pl lub za pomocą poczty do siedziby Fundacji przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, 90-213 Łódź.