Oferta kształcenia

W ramach działalności, fundacja Escola wspiera placówki oświatowe na różnych poziomach edukacji, realizując swoje cele statutowe. Jednostki szkolne są bazą do upowszechniania wiedzy i osiągnięć naukowych, pobudzania środowisk dydaktycznych poprzez organizowanie konferencji i szkoleń, wymianie poglądów i poszerzania horyzontów, inspirowanie młodych osób do zdobywania wiedzy i samorozwoju, poprawy warunków edukacyjnych i wdrażania Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacyjnych.